اقتصاد سیاسی، قدرت و رسانه‌های جدید

اقتصاد سیاسی، قدرت و رسانه‌های جدید

رابین منسل (ROBIN MANSELL)، ترجمه: محمد سروی زرگر
رویکردهای جدید در مطالعات تصویر: درباره‌ جامعه‌شناسی‌بصری

رویکردهای جدید در مطالعات تصویر: درباره‌ جامعه‌شناسی‌بصری

داگلاس هارپر، ترجمه و تلخیص: محمد سروی زرگر