نشانه‌شناسی سینما

نشانه‌شناسی سینما

گفتگو با دکتر سید مجید حسینی زاد، زهرا سخی
دو رویکرد درمطالعات جامعه‌شناختی هنر

دو رویکرد درمطالعات جامعه‌شناختی هنر

گفتگو با دکتر محسن گودرزی، زهرا سخی
تکنولوژی‌های نو  و رسانه

تکنولوژی‌های نو و رسانه

تألیف: طوبی منصوری
رسانه جدید، فرهنگ متاثر

رسانه جدید، فرهنگ متاثر

تالیف: طوبی منصوری
مخاطبان رسانه‌: مصاحبه با گروه‌های کانونی

مخاطبان رسانه‌: مصاحبه با گروه‌های کانونی

ترجمه: آرش محمدخانی و علی داوطلب
نظرها و ایدئولوژی‌ها در مطبوعات

نظرها و ایدئولوژی‌ها در مطبوعات

تئو ای ون دایک - ترجمه: احسان شاقاسمی
نشانه‌ها و شگفتی‌ها: تحلیل اقتصاد از طریق تلویزیون

نشانه‌ها و شگفتی‌ها: تحلیل اقتصاد از طریق تلویزیون

کی ریچاردسون، ترجمه: علی حاجی محمدی
بازنمایی رسانه‌ای

بازنمایی رسانه‌ای

گی و روی استفورد-ترجمه: زهره رجبی