مردم با رسانه‌ها چه می‌کنند؟

مردم با رسانه‌ها چه می‌کنند؟

فیلیپ رینر و پیتروال، ترجمه امین خرمی
مخاطب کیست و چرا تغییر می‌کند؟

مخاطب کیست و چرا تغییر می‌کند؟

فیلیپ رینر و پیتروال، ترجمه امین خرمی
مالکیت رسانه‌ها؛ مدل‌ها و الگوها

مالکیت رسانه‌ها؛ مدل‌ها و الگوها

فیلیپ رینر و پیتروال، ترجمه مسعود خرسند
نفوذ فراگیر شبکه‌های اجتماعی

نفوذ فراگیر شبکه‌های اجتماعی

گفت‌وگو با دكترحمید ضیایی پرور، سمانه بامشاد
فرایند تحلیل قاب

فرایند تحلیل قاب

دكتر تژا میر فخرایی
اخلاق و تبلیغات؛ مزایا و معایب تبلیغات بازرگانی

اخلاق و تبلیغات؛ مزایا و معایب تبلیغات بازرگانی

هاوژین عمر، ترجمه از کردی: ابراهیم محمدحسینی
هژمونی رسانه

هژمونی رسانه

گفتاری از دكتر نعمت‌الله فاضلی