زندگی و مرگ در فضای رسانه‌ ای

زندگی و مرگ در فضای رسانه‌ ای

گفتاری از دکتر نعمت الله فاضلی
واقعیت‌های مجازی ملموس‌تر از فضای واقعی است

واقعیت‌های مجازی ملموس‌تر از فضای واقعی است

گفت‌وگو با دکتر فردین علیخواه
چارچوب‌سازی رسانه‌ ها برای‌  افکار ما

چارچوب‌سازی رسانه‌ ها برای‌ افکار ما

گفت‌وگو با دكتر علیرضا دهقان
ضرورت مطالعات انتقادی در رسانه‌ها

ضرورت مطالعات انتقادی در رسانه‌ها

گفت‌وگو با دكتر علی اصغر محكی
آزادی یا محدودیت اطلاعات؟

آزادی یا محدودیت اطلاعات؟

گفت‌وگو با دكتر مهدی محسنیان راد
معناکاوی در رسانه‌ها

معناکاوی در رسانه‌ها

گفت‌وگو با دکتر علی‌اصغر سلطانی
مدیریت اطلاع رسانی بحران

مدیریت اطلاع رسانی بحران

محمد عبدالله كه لاری، ترجمه: ابراهیم محمد حسینی
جامعه شناسی سینمای مستند

جامعه شناسی سینمای مستند

دکتر تژا میر فخرایی