خداحافظی روزنامه‌نگاری با فیسبوک

بخش قابل توجهی از کاربران فیس‌بوک می‌گویند که دیگر اخبار زیادی را از این پلتفرم دریافت نمی‌کنند؛ اتفاقی قابل انتظار و مطلوب...

رسانه‌های نوین و جنبش‌های اجتماعی

رسانه‌های نوین و جنبش‌های اجتماعی

گردآوری و تلخیص: مریم آقامحمدی
دستورالعمل استفاده از شبکه‌های اجتماعی در رسانه‌های خبری

دستورالعمل استفاده از شبکه‌های اجتماعی در رسانه‌های خبری

مایكل‌اپن‌هافن‌و لین‌دینن، ترجمه: سرور قاضی‌زاده هاشمی
مدیریت بکارگیری رسانه‌های اجتماعی در سازمان‌های خبری

مدیریت بکارگیری رسانه‌های اجتماعی در سازمان‌های خبری

مایكل‌اپن‌هافن‌و لین‌دینن، ترجمه: سرور قاضی‌زاده‌هاشمی
مذاهب اینترنتی

مذاهب اینترنتی

حسین جهرمی
شبکه و زندگی روزمره: فرارفتن از  فضای محلی

شبکه و زندگی روزمره: فرارفتن از فضای محلی

نویسنده: جوزف ماریا اسکورل - ترجمه: بهمن باینگانی
شکاف دیجیتالی (Digital Divide)

شکاف دیجیتالی (Digital Divide)

ترجمه: هلن صدیق بنای