اکولوژی سازمان رسانه‌ای

اکولوژی سازمانی یک رویکرد مبتنی بر جامعه‌شناسی است که تکامل صنعت‌ها را مطالعه می‌کند. OE سعی در توضیح دادن دلایل مختلف وجود انواع سازمان‌ها دارد. بنابراین، OE دیدگاه جالبی در مورد تجزیه و تحلیل سازمان‌های خاص و عضویت آن‌ها در یک زمینه‌ صنعتی خاص دارد (جمعیت‌های سازمانی). کارهای قبلی مربوط به دو دیدگاه اکولوژی سازمانی در زمینه‌صنعت رسانه‌ای عبارتند از: وابستگی تراکمی و تقسیم‌بندی کردن منابع...

ساختار بازار صنعت رسانه

ساختار بازار صنعت رسانه

هانزون کراننبرگ، آنلیز هگنبرگ، ترجمه: سرور قاضی زاده هاشمی
10 تحول در آینده‌ صنعت رسانه

10 تحول در آینده‌ صنعت رسانه

10 ملاحظه فنی درباره 5 سال آینده صنعت رسانه
چرا مدیران علاقه ای به مدیریت رسانه ندارند

چرا مدیران علاقه ای به مدیریت رسانه ندارند

لوسی کنگ، ترجمه: سرور قاضی‌زاده هاشمی
مروری بر کتاب "تعهد کارکنان در مدیریت رسانه"

مروری بر کتاب "تعهد کارکنان در مدیریت رسانه"

استاوروس گرجیاس، ترجمه: دکتر سمیه لبافی
اخلاق و سیاست رسانه

اخلاق و سیاست رسانه

اندرو بِلسی و راث چادویک
مدیریت رسانه‌ها در دنیای آینده

مدیریت رسانه‌ها در دنیای آینده

دكتر علی‌اكبر فرهنگی
مدیریت رسانه مسئله داغ آینده

مدیریت رسانه مسئله داغ آینده

آلان بی. آلباران، ترجمه: سرور قاضی‌زاده هاشمی
شرکت رسانه‌ای چیست؟ یک مفهوم سازی مجدد برای جهان آنلاین

شرکت رسانه‌ای چیست؟ یک مفهوم سازی مجدد برای جهان آنلاین

توماس هِس*، ترجمه: سرور قاضی‌زاده‌‌ هاشمی
ساینتفیک آمریکن

ساینتفیک آمریکن

پوریا ناظمی