میدان انقلاب و بنجل سازی قداست ها!

لفظ «میدان» یا همان پلازای زبان انگلیسی و آگورای فرهنگ یونانی، در ذهن ما متبادرکننده محل عبور و مرور است، هندسه ای که حرکت ماشین ها را تسهیل می کند! پیش پای هرکس مسیری را برای رسیدن به مقصد می گذارد! اما این هندسه فراتر از این حرف هاست، می توان گفت «multi fuctional » چندکارکردی ست...