ده نکته درباره «عصر پساحقیقت»

عصر پساحقیقت سعی در پنبه کردنِ رشته‌های «حیات نیک همگانی» و «امر جمعی» دارد. هدف آن تهی کردن جامعه از «اعتماد» است. می‌خواهد رابطه آدمی با واقعیت را بگسلد. می‌خواهد به جای اندیشیدن به «روابط و مناسبات» عینی و انضمامی، آدمی را به جهانی خیالی مشغول کند که بنیانش تامین منافع «صاحبان قدرت و رسانه‌ها» است.
پادزهر عصر پساحقیقت، خوانش و تامل انتقادی در متون رسانه‌ای است...

آیا ما واقعاً در یک «اینفودمیک» زندگی می‌کنیم؟

آیا ما واقعاً در یک «اینفودمیک» زندگی می‌کنیم؟

چیکو کامارگو (Chico Camargo) و فلیکس سیمون (Felix Simon)، ترجمه: محمدحسن هاشم‌خانلو
اخبار جعلی و آموزش روزنامه‌نگاری

اخبار جعلی و آموزش روزنامه‌نگاری

نیک ریچاردسون، ترجمه و تلخیص: سیمین کشاورز
راستی آزمایی خبرهای جعلی

راستی آزمایی خبرهای جعلی

دانیل فانك، ترجمه: طاهره رحیمی
جست‌و‌جوی حقیقت در عصر اخبار جعلی

جست‌و‌جوی حقیقت در عصر اخبار جعلی

متن گفت وگوی کریس اندرسن با کریستین امانپور
مقابله با اخبار جعلی

مقابله با اخبار جعلی

توبی بكر، ترجمه: فرهاد اكبرزاده