اینفودمیک: سلامت، قربانی خبر جعلی می‌شود!

باید در نظر داشت که واژه‌ی «اینفودمیک» با موضوع «اخبار جعلی» اندکی متفاوت است. «اینفودمیک» ضرورتا شامل اخبار نادرست نیست و نمی‌توان در حجم انبوه اطلاعات، سره را از ناسره تشخیص داد. علاوه بر اینکه این حجم اطلاعات عموما از سوی منبع مشخص و با هدف خاصی انتشار نمی‌یابد...

راستی آزمایی خبرهای جعلی

راستی آزمایی خبرهای جعلی

دانیل فانك، ترجمه: طاهره رحیمی
جست‌و‌جوی حقیقت در عصر اخبار جعلی

جست‌و‌جوی حقیقت در عصر اخبار جعلی

متن گفت وگوی کریس اندرسن با کریستین امانپور
مقابله با اخبار جعلی

مقابله با اخبار جعلی

توبی بكر، ترجمه: فرهاد اكبرزاده