دیپلماسی رسانه‌ای و سیاست خارجی
قسمت پاياني
دیپلماسی رسانه‌ای و سیاست خارجی
دانش ارتباطات - سرور قاضی‌زاده هاشمی
8 توصیه برای توییت‌های موثرتر
8 توصیه برای توییت‌های موثرتر
دانش ارتباطات - اندرو هاچینسون ، ترجمه: فرهاد اکبر زاده
رسانه‌ها چه تاثیری بر نتایج انتخابات دارند؟
رسانه‌ها چه تاثیری بر نتایج انتخابات دارند؟
دانش ارتباطات - جاناتان استرِی، ترجمه: طاهره رحیمی
رسانه‌ها و انتخابات، حاشیه یا متن؟
رسانه‌ها و انتخابات، حاشیه یا متن؟
دانش ارتباطات - پوریا ناظمی
ارتباطات تصویری
ارتباطات تصویری
دانش ارتباطات - مایکل گریفین، ترجمه: سمانه سامانی
جامعه‌ شناسی اعتیاد به اینترنت
جامعه‌ شناسی اعتیاد به اینترنت
دانش ارتباطات - دکتر کوهی نصرآبادی، مرتضی واحدیان
تفکر و سواد رسانه‌ای؛ یک کتاب، دو دیدگاه
تفکر و سواد رسانه‌ای؛ یک کتاب، دو دیدگاه
دانش ارتباطات - میزگرد نقد کتاب تفکر و سواد رسانه‌ای
تصویر از خود کاربران شبکه های اجتماعی
تصویر از خود کاربران شبکه های اجتماعی
دانش ارتباطات - اشرف سادات احدزاده
رسانه‌ها و تولید رضایت
رسانه‌ها و تولید رضایت
دانش ارتباطات - فیلیپ‌ رینر و پیتروال، ترجمه مسعود خرسند
اتوبار اطلاعاتی در فضای مجازی
اتوبار اطلاعاتی در فضای مجازی
دانش ارتباطات - حمیده دباغی
جامعه توده وار
مروری بر آراي منتقدان فرهنگ
جامعه توده وار
دانش ارتباطات - زینب قاضی‌زاده هاشمی
از
از"توده" تا "عموم"؛ لیبرالیسم در مطالعات رسانه ای
دانش ارتباطات - دکتر تژا میرفخرایی
رسانه‌ها و یادگیری اجتماعی
رسانه‌ها و یادگیری اجتماعی
دانش ارتباطات - گفت‌وگو با دکتر علیرضا دهقان
گزینشگری و تفکر انتقادی در انتخاب رسانه
گزینشگری و تفکر انتقادی در انتخاب رسانه
دانش ارتباطات - گفت‌وگو با دکتر سید وحید عقیلی
وبینار چیست؟
وبینار چیست؟
دانش ارتباطات - همه آنچه درباره «وبینار» باید بدانید را در یک بسته چندرسانه ای مرور کرده ایم.
چاپ کاغذی کتاب بهترین شیوه ترویج علم
چاپ کاغذی کتاب بهترین شیوه ترویج علم
دانش ارتباطات - دکتر سمیه لبافی- دکترای مدیریت رسانه، مدرس دانشگاه تهران
نظریه ساخت اجتماعی واقعیت
نظریه ساخت اجتماعی واقعیت
دانش ارتباطات - گفت‌وگو با دکتر علیرضا دهقان
رسانه های جمعی و گذار به دموکراسی
رسانه های جمعی و گذار به دموکراسی
دانش ارتباطات - نویسندگان: نائل جبریل وکلاو استتکا ، متیو لاولس ترجمه : مریم رضایی
دنیای آینده در پرتو اینترنت اشیاء
دنیای آینده در پرتو اینترنت اشیاء
دانش ارتباطات - گفت‌وگو با دکتر علی اکبر جلالی، معاون پژوهشی دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران
راهنمای کدگذاری برای پژوهشگران کیفی
راهنمای کدگذاری برای پژوهشگران کیفی
دانش ارتباطات - دکتر عبد‌الله گیویان
آیا اینترنت پایان عصرطلایی مطالب بلند است؟
آیا اینترنت پایان عصرطلایی مطالب بلند است؟
دانش ارتباطات - نویسنده:‌ وین رای، ترجمه: علی شاکر