معنادار کردن آمار برای مردم
درس‌نامه آنلاين روزنامه‌نگاري علمي- درس نهم/1
معنادار کردن آمار برای مردم
نویسنده: هانس ون مانن (Hans van Maanen)، ترجمه: پوریا ناظمی
 16 سال با ترابران
16 سال با ترابران
مروری بر کارنامه ماهنامه تخصصی ترابران از ابتدا تا کنون
بازوی تجارت، چتر فلاحت
بازوی تجارت، چتر فلاحت
مجید یوسفی، پگاه طوسی
سینما:
سینما: "زبانی بدون رمزگان"؟
دكتر تژا ميرفخرايي
مقاله نویسی در روزنامه نگاری
مقاله نویسی در روزنامه نگاری
دكتر فاورق علي‌عمر
گاه‌شماری‌روایت‌ یا‌ اُدیسه؟
درسنامه روزنامه‌نگاری پژوهشی-12
گاه‌شماری‌روایت‌ یا‌ اُدیسه؟
فرشید مقدم سلیمی
جامعه‌شناسی خبر
جامعه‌شناسی خبر
گفت‌وگو با دكتر شهلا بهرامي رشتياني