اصول اخلاقی جامعه روزنامه‌نگاران حرفه‌ای (SPJ)
اصول اخلاقی جامعه روزنامه‌نگاران حرفه‌ای (SPJ)
جامعه روزنامه نگاران حرفه ای (SPJ)، اصول اخلاق روزنامه نگاری خود را که پیش از این در سال 1996 معرفی شده بود، در سپتامبر 2014 مورد بازبینی قرار داده و آن ها را با توجه به تغییرات رخ داده در فضای رسانه ای به روز کرده است.
راز ماندگاری یک نشریه
راز ماندگاری یک نشریه
پرونده ارزیابی صد شماره هفته نامه تجارت فردا
ویژگی‌های تیتر
ویژگی‌های تیتر
گفت‌وگو با دكتر مجيد رضائيان
پاپیولار ساینس
مجلات علمی جهان-1
پاپیولار ساینس
پوريا ناظمي
ضرورت مطالعات انتقادی در رسانه‌ها
ضرورت مطالعات انتقادی در رسانه‌ها
گفت‌وگو با دكتر علي اصغر محكي