اینفوگرافیک: چهار شیوه استفاده از رسانه‌های اجتماعی در رونق کسب‌وکار
اینفوگرافیک: چهار شیوه استفاده از رسانه‌های اجتماعی در رونق کسب‌وکار
چطور از رسانه‌های اجتماعی برای رونق بخشیدن به رویدادها و کسب‌وکار خود استفاده کنیم؟
چیدمان صحنه‌های داستان خبری
درسنامه روزنامه‌نگاری پژوهشی- 13
چیدمان صحنه‌های داستان خبری
مارک هانتر - ترجمۀ فرشید مقدم سلیمی
چه چیزهایی، کسی را نویسنده علم کند؟
راهنماي نويسندگان علم-2
چه چیزهایی، کسی را نویسنده علم کند؟
ترجمه: پوريا ناظمي
دگردیسی مفهوم برند
دگردیسی مفهوم برند
دکتر فرزاد مقدم
کاش از قبل می‌دانستم
کاش از قبل می‌دانستم
توصيه‌ به روزنامه‌نگاران براي استفاده از منابع تحقیقاتی
دیپلماسی رسانه‌ای و سیاست خارجی
دیپلماسی رسانه‌ای و سیاست خارجی
سرور قاضی‌زاده هاشمی