اصول اخلاقی جامعه روزنامه‌نگاران حرفه‌ای (SPJ)
اصول اخلاقی جامعه روزنامه‌نگاران حرفه‌ای (SPJ)
جامعه روزنامه نگاران حرفه ای (SPJ)، اصول اخلاق روزنامه نگاری خود را که پیش از این در سال 1996 معرفی شده بود، در سپتامبر 2014 مورد بازبینی قرار داده و آن ها را با توجه به تغییرات رخ داده در فضای رسانه ای به روز کرده است.
راز ماندگاری یک نشریه
راز ماندگاری یک نشریه
پرونده ارزیابی صد شماره هفته نامه تجارت فردا
زندگی و مرگ در فضای رسانه‌ ای
زندگی و مرگ در فضای رسانه‌ ای
گفتاری از دکتر نعمت الله فاضلی
مجله «وایرد»
آشنايي با مجلات علمي جهان
مجله «وایرد»
پوريا ناظمي
واقعیت‌های مجازی ملموس‌تر از فضای واقعی است
واقعیت‌های مجازی ملموس‌تر از فضای واقعی است
گفت‌وگو با دکتر فردین علیخواه
تبلیغات و رسانه‌های جدید
تبلیغات و رسانه‌های جدید
کریستینا اسپرجن، ترجمه: حبیب راثی‌تهرانی