اصول اخلاقی جامعه روزنامه‌نگاران حرفه‌ای (SPJ)
اصول اخلاقی جامعه روزنامه‌نگاران حرفه‌ای (SPJ)
جامعه روزنامه نگاران حرفه ای (SPJ)، اصول اخلاق روزنامه نگاری خود را که پیش از این در سال 1996 معرفی شده بود، در سپتامبر 2014 مورد بازبینی قرار داده و آن ها را با توجه به تغییرات رخ داده در فضای رسانه ای به روز کرده است.
راز ماندگاری یک نشریه
راز ماندگاری یک نشریه
پرونده ارزیابی صد شماره هفته نامه تجارت فردا
واقعیت‌های مجازی ملموس‌تر از فضای واقعی است
واقعیت‌های مجازی ملموس‌تر از فضای واقعی است
گفت‌وگو با دکتر فردین علیخواه
تبلیغات و رسانه‌های جدید
تبلیغات و رسانه‌های جدید
کریستینا اسپرجن، ترجمه: حبیب راثی‌تهرانی
چارچوب‌سازی رسانه‌ ها برای‌  افکار ما
چارچوب‌سازی رسانه‌ ها برای‌ افکار ما
گفت‌وگو با دكتر عليرضا دهقان
رسانه اجتماعی چیست؟
درس‌نامه روزنامه‌نگاري علمي-درس دهم/1
رسانه اجتماعی چیست؟
ترجمه: پوریا ناظمی