معنادار کردن آمار برای مردم
درس‌نامه آنلاين روزنامه‌نگاري علمي- درس نهم/1
معنادار کردن آمار برای مردم
نویسنده: هانس ون مانن (Hans van Maanen)، ترجمه: پوریا ناظمی
 16 سال با ترابران
16 سال با ترابران
مروری بر کارنامه ماهنامه تخصصی ترابران از ابتدا تا کنون
سینما:
سینما: "زبانی بدون رمزگان"؟
دكتر تژا ميرفخرايي
مقاله نویسی در روزنامه نگاری
مقاله نویسی در روزنامه نگاری
دكتر فاورق علي‌عمر
گاه‌شماری‌روایت‌ یا‌ اُدیسه؟
درسنامه روزنامه‌نگاری پژوهشی-12
گاه‌شماری‌روایت‌ یا‌ اُدیسه؟
فرشید مقدم سلیمی
جامعه‌شناسی خبر
جامعه‌شناسی خبر
گفت‌وگو با دكتر شهلا بهرامي رشتياني
جغرافیای بازار مخاطب
بازانديشي در اخبار خارجي/3
جغرافیای بازار مخاطب
ترجمه وحيدرضا نعيمي