اصول اخلاقی جامعه روزنامه‌نگاران حرفه‌ای (SPJ)
اصول اخلاقی جامعه روزنامه‌نگاران حرفه‌ای (SPJ)
جامعه روزنامه نگاران حرفه ای (SPJ)، اصول اخلاق روزنامه نگاری خود را که پیش از این در سال 1996 معرفی شده بود، در سپتامبر 2014 مورد بازبینی قرار داده و آن ها را با توجه به تغییرات رخ داده در فضای رسانه ای به روز کرده است.
راز ماندگاری یک نشریه
راز ماندگاری یک نشریه
پرونده ارزیابی صد شماره هفته نامه تجارت فردا
رسانه اجتماعی چیست؟
درس‌نامه روزنامه‌نگاري علمي-درس دهم/1
رسانه اجتماعی چیست؟
ترجمه: پوریا ناظمی
تکنیک‌های تیترزنی
تکنیک‌های تیترزنی
گفت‌وگو با دكتر مجيد رضائيان
لابی‌گری خبری شبکه‌های حمایتی
لابی‌گری خبری شبکه‌های حمایتی
ترجمه وحيد رضا نعيمي
این اقتصاد است
این اقتصاد است
رضا طهماسبی