معنادار کردن آمار برای مردم
درس‌نامه آنلاين روزنامه‌نگاري علمي- درس نهم/1
معنادار کردن آمار برای مردم
نویسنده: هانس ون مانن (Hans van Maanen)، ترجمه: پوریا ناظمی
 16 سال با ترابران
16 سال با ترابران
مروری بر کارنامه ماهنامه تخصصی ترابران از ابتدا تا کنون
گاه‌شماری‌روایت‌ یا‌ اُدیسه؟
درسنامه روزنامه‌نگاری پژوهشی-12
گاه‌شماری‌روایت‌ یا‌ اُدیسه؟
فرشید مقدم سلیمی
جامعه‌شناسی خبر
جامعه‌شناسی خبر
گفت‌وگو با دكتر شهلا بهرامي رشتياني
جغرافیای بازار مخاطب
بازانديشي در اخبار خارجي/3
جغرافیای بازار مخاطب
ترجمه وحيدرضا نعيمي
آزادی یا محدویت اطلاعات؟
آزادی یا محدویت اطلاعات؟
گفت‌وگو با دكتر مهدي محسنيان راد
معناکاوی در رسانه‌ها
معناکاوی در رسانه‌ها
گفت‌وگو با دکتر علی‌اصغر سلطانی